A+R品牌中文:国 A+R

成立日期:1969年

A+R ARMATUREN是阀门的专业制造商,成立于1969年。1989 年,把的球阀工艺应用于石化、化学、炼油及钢铁工业。从此,A+R就一直在有危险性的工业领域,提供特殊用途的金属密封球座的球阀。几十年来产品广泛用于石化、炼油、化工和钢铁等行业,获得良好声誉。

                         

样本下载


 

● 固定球阀
● 浮动球阀

 

● 化工行业(包括煤化工,多晶硅,PTA,醋酸,聚酯等)
● 以及钢铁行业(高炉喷煤球阀及焦炉用球阀)

 

 


网站说明  |  联系我们  |  网站询价  |  推广合作  |  本页勘误  |  控制阀论坛  |  回到主页
About us  | Contact Inquiry  |  Cooperation  |  Correcting  |  CV Forum  |  Home

Copyright 2015   CV3000.com   CV3000.cn    All Rights Reserved